Logopedie in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprang-Capelle
 
wilmawit10.png

Wilma van Es

In 1986 ben ik afgestudeerd als logopedist. Meteen daarna ben ik begonnen met waarnemingen, op Huize Vincentius in Udenhout, op de Hordijkschool, nu Zilverlicht, in Waalwijk en op Leijpark in Tilburg, wat toen Charlotte-oord heette. Tegelijkertijd ben ik gestart met mijn eigen praktijk. 

Na- en bijscholing is heel belangrijk.

In 1996 heb ik de deeltijdopleiding tot remedial teacher afgerond en sindsdien heb ik mij regelmatig bijgeschoold op dit gebied.

Ook op gebied van taal, spraak en stem houd ik mij goed op de hoogte.

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en het NVLF-register dyslexie. Ook ben ik lid van de beroepsvereniging, de NVLF.

Ik heb speciale affiniteit met lees- en spellingsproblemen en larynxmanipulatie.

 
fotoshoot anneke gesneden 2.jpg

Anneke Steenbergen

Ik ben samen met Wilma afgestudeerd in 1986. De eerste jaren heb ik in het speciaal basisonderwijs gewerkt. Sinds 1990 werk ik samen met Wilma.

Nog altijd werk ik met veel plezier in deze praktijk. De grote gevarieerdheid in communicatieproblemen, in karakters van cliënten in alle leeftijden, maken het vak afwisselend en boeiend, evenals de bijscholingen die mij blijven boeien en ontwikkelen.

Naast alle 'reguliere' behandelingen, zijn er vier grote passies in mijn vakgebied: 

Het leren spreken en zich laten ontwikkelen van kinderen met Down syndroom: zie kopje "Down Syndroom"

Het behandelen met een nieuwe techniek voor kinderen met (ernstige) articulatieproblemen: Zie kopje "Prompt".  

Daarnaast ben ik preverbale logopedist, dat wil zeggen dat ik baby's en jonge kinderen behandel bij eet- en drinkproblemen.

Tot slot behandel ik ook eet- en drinkproblemen bij ouderen, of bij mensen die een neurologische aandoening hebben.

 
fotoshoot kim gesneden.jpg

Kim Steegs

Mijn naam is Kim Steegs. In januari 2018 heb ik mijn opleiding tot logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven succesvol afgerond. Sinds februari 2018 ben ik werkzaam in ZorgPlaza en BaLaDe.

Tijdens mijn opleiding heb ik met veel verschillende doelgroepen gewerkt om mezelf zo breed mogelijk te ontwikkelen. Om kennis op te doen binnen het onderwerp stem volgde ik de minor “De Stem Centraal” aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast heb ik stagegelopen in een allround logopediepraktijk om mijn kennis omtrent taal- en spraakstoornissen bij (meertalige) kinderen te vergroten. Ook heb ik in een ziekenhuis stagegelopen en gewerkt, waar ik veel ervaring heb opgedaan binnen neurologische problematiek, zoals met afasie, dysartrie en slikproblemen.

De diversiteit aan problemen die ik tegenkom in de praktijk maken mijn vak erg leuk en afwisselend. Ik behandel bovenstaande doelgroepen dan ook met veel plezier en haal ik er voldoening uit om mijn cliënten te helpen op een manier die bij hen past.

 
fotoshoot Diana gesneden.jpg

Diana in 't Groen

Mijn naam is Diana in ’t Groen. Ik ben logopedist, in 1989 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen en ben ik gaan werken in scholen en verpleeghuizen. Ik ben sinds juli 2017 werkzaam in Zorgplaza en BaLaDe Waalwijk. Sinds 1 september vanuit Totaal Logopedie.

Mijn motto is: interdisciplinair kom je verder. Samenwerking met de ergotherapie, fysiotherapie en andere disciplines van Zorgplaza ligt voor de hand. Door de jaren heb ik na- en bijscholing gevolgd met een brede allround interesse voor alle leeftijden (kinderen, jongeren en volwassenen). Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Voor mij is mijn behandeling een succes als ik voor mijn cliënt een basis kan leggen voor een goede communicatie. Communicatie is een middel om sociaal optimaal te functioneren. Als je kunt duidelijk maken wie je bent kun je meer jezelf zijn.

 
stefaniewit10.png

Stefanie te Lintelo

Hier volgt binnenkort de informatie over Stefanie.

 

Laura Masseurs

Hier volgt binnenkort de informatie over onze nieuwe collega Laura.

 

Nadine van de Sande