Logopedie in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprang-Capelle
 
wilmawit10.png

Wilma van Es

In 1986 ben ik afgestudeerd als logopedist. Meteen daarna ben ik begonnen met waarnemingen, op Huize Vincentius in Udenhout, op de Hordijkschool, nu Zilverlicht, in Waalwijk en op Leijpark in Tilburg, wat toen Charlotte-oord heette. Tegelijkertijd ben ik gestart met mijn eigen praktijk. 

Na- en bijscholing is heel belangrijk.

In 1996 heb ik de deeltijdopleiding tot remedial teacher afgerond en sindsdien heb ik mij regelmatig bijgeschoold op dit gebied.

Ook op gebied van taal, spraak en stem houd ik mij goed op de hoogte.

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en het NVLF-register dyslexie. Ook ben ik lid van de beroepsvereniging, de NVLF.

Ik heb speciale affiniteit met lees- en spellingsproblemen en larynxmanipulatie.

 
fotoshoot anneke gesneden 2.jpg

Anneke Steenbergen

Ik ben samen met Wilma afgestudeerd in 1986. De eerste jaren heb ik in het speciaal basisonderwijs gewerkt. Sinds 1990 werk ik samen met Wilma.

Nog altijd werk ik met veel plezier in deze praktijk. De grote gevarieerdheid in communicatieproblemen, in karakters van cliënten in alle leeftijden, maken het vak afwisselend en boeiend, evenals de bijscholingen die mij blijven boeien en ontwikkelen.

Naast alle 'reguliere' behandelingen, zijn er vier grote passies in mijn vakgebied: 

Het leren spreken en zich laten ontwikkelen van kinderen met Down syndroom: zie kopje "Down Syndroom"

Het behandelen met een nieuwe techniek voor kinderen met (ernstige) articulatieproblemen: Zie kopje "Prompt".  

Daarnaast ben ik preverbale logopedist, dat wil zeggen dat ik baby's en jonge kinderen behandel bij eet- en drinkproblemen.

Tot slot behandel ik ook eet- en drinkproblemen bij ouderen, of bij mensen die een neurologische aandoening hebben.

 
fotoshoot kim gesneden.jpg

Kim Steegs

Mijn naam is Kim Steegs. In januari 2018 heb ik mijn opleiding tot logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven succesvol afgerond. Sinds februari 2018 ben ik werkzaam in ZorgPlaza en BaLaDe.

Tijdens mijn opleiding heb ik met veel verschillende doelgroepen gewerkt om mezelf zo breed mogelijk te ontwikkelen. Om kennis op te doen binnen het onderwerp stem volgde ik de minor “De Stem Centraal” aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast heb ik stagegelopen in een allround logopediepraktijk om mijn kennis omtrent taal- en spraakstoornissen bij (meertalige) kinderen te vergroten. Ook heb ik in een ziekenhuis stagegelopen en gewerkt, waar ik veel ervaring heb opgedaan binnen neurologische problematiek, zoals met afasie, dysartrie en slikproblemen.

De diversiteit aan problemen die ik tegenkom in de praktijk maken mijn vak erg leuk en afwisselend. Ik behandel bovenstaande doelgroepen dan ook met veel plezier en haal ik er voldoening uit om mijn cliënten te helpen op een manier die bij hen past.

 

Laura Masseurs

Mijn naam is Laura Masseurs. Ik ben werkzaam bij Totaal Logopedie op de locaties Pannenhoef, het Koetshuis en BaLaDe.

Ik ben een allround logopedist, en heb speciale affiniteit met stem, adem en spraak. Tijdens de studie heb ik de minor “De Stem Centraal” gevolgd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast heb ik een cursus rondom stemgebruik gevolgd en ook privé verschillende zanglessen en theatercursussen gevolgd.

Door middel van voorgaande opleidingen en stages heb ik ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen, zoals kinderen met leer- en/of gedragsproblematiek, verstandelijk beperkten en volwassenen met stem- en/of ademproblematiek.

In het team van Totaal Logopedie staan cliëntgericht werken en samenwerking centraal. Ik vind dat dit een prettige werksfeer creëert waardoor je samen de beste resultaten kunt bieden voor de cliënt. Daarnaast geeft het team me voldoende ruimte om me verder te ontwikkelen zodat ik me verder kan specialiseren op verschillende vakgebieden.

 

 

Lizzy Wagemakers

In 2014 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Na mijn afstuderen heb ik tijdelijk een carrièreswitch gemaakt naar de bancaire sector. Sinds januari 2019 ben ik werkzaam bij Totaal Logopedie. Het is een feestje om weer als logopedist werkzaam te mogen zijn.

Tijdens mijn opleiding heb ik veel uiteenlopende ervaringen opgedaan, namelijk binnen het speciaal onderwijs, de vrijgevestigde praktijk en binnen een ziekenhuis. Hierdoor heb ik aan een grote variëteit aan problematiek binnen het vak logopedie mogen proeven. Juist deze variatie is wat ons vak zo mooi maakt. Communicatie is waar het allemaal om draait, of de cliënt nu 1 of 100 is.