Logopedie in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprang-Capelle
 

Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming

Wat is een aangezichtsverlamming?

Wanneer om welke reden ook de zenuw beschadigd wordt, functioneert deze minder goed. De aangedane zijde van het gezicht beweegt niet goed meer mee (=verlamming aan deze zijde). Het gezicht kan hierdoor scheef staan:

-       De mondhoek hang lager

-       De plooi tussen neus en mondhoek verdwijnt

-       Het oog aan aangedane zijde is wijder dan aan de gezonde     zijde. Het lukt dan niet om het oog volledig te sluiten. (er verschijnt dan oogwit omdat de pupil wel wegdraait ter bescherming van het oog)

-       De wang is slap.

Doordat de mond deels hangt kan spreken, slikken en speekselcontrole moeilijk(er) zijn. Ook het (niet aanwezig zijn van het) tranen van het oog en smaakveranderingen kunnen optreden. 

Oorzaken

Beide kanten van het gezicht hebben een nervus facialis ofwel aangezichtszenuw. Deze zenuw stuurt de spieren aan die zorgen voor de expressie (mimiek) van het gezicht. Ook het sluiten van de ogen en mond wordt geregeld door deze zenuw.

Deze zenuw kan door verschillende oorzaken beschadigd raken. De zenuw functioneert dan minder goed. Dit wordt een perifere aangezichtsverlamming genoemd.

Oorzaken van een perifere aangezichsverlamming:

-       In 50% van de gevallen een virus (zeer waarschijnlijk het Herpes simplex virus type 1, de “koortslip”) Dit wordt de verlamming/ ziekte van Bell genoemd.  

Minder vaak voorkomend:

-       Oorontsteking

-       Schedelletsel

-       Gordelroosvirus

-       Een tumor

-       tekenbeetziekte (ziekte van Lyme)

Als alleen de onderste aangezichtsspieren aangedaan zijn wordt en niet de oogtak noemen we dit een centrale aangezichtsverlamming. (dit ziet men meestal bij een CVA/beroerte)

Wat kunt u zelf doen en wat kan mimetherapie voor u betekenen?

Door de perifere aangezichtsverlamming kunnen er oogproblemen ontstaan. (bijvoorbeeld uitdroging van het hoornvlies) Hiervoor worden druppels, gel, zalf of een horlogeglasverband gebruikt tijdens het slapen. Ook overdag kan er gebruikt gemaakt worden van oogdruppels.

Belangrijk is dat u het eten en drinken zo normaal mogelijk probeert te doen. Kauw aan allebei de kanten. Er kan voedsel blijven zitten aan de aangedane zijde. Daarom is extra mondhygiëne erg belangrijk.

Mimeherapie

Een perifere aangezichtsverlamming kan volledig verdwijnen maar soms zijn er restverschijnselen. Bijvoorbeeld:

-       Asymmetrie (ongelijkheden) in het gezicht

-       Ongewenste bewegingen in het gezicht (bijvoorbeeld het ongewenst dichtknijpen van het oog bij het maken van een glimlach).

Hierdoor wordt de mimiek verstoord. Normaal gesproken is aan het gezicht van iemand af te lezen hoe diegene zicht voelt of wat hij/zij van iets vindt. Wanneer de helft van het gezicht niet meewerkt met die mimiek zijn niet alle expressies duidelijk. Dit kan erg storend werken voor de communicatie. Iemand kan bijvoorbeeld verkeerd begrepen worden en het kan misverstanden teweeg brengen.

Het doel van mimetherapie is het verbeteren van de symmetrie in het gezicht. We willen dus bereiken dat de linkerkant en rechterkant van uw gezicht zoveel mogelijk gelijk zijn. Zowel tijdens bewegingen als in rust.

Belangrijk is dat u zelf vooral geen grote/geforceerde bewegingen gaat maken om de aangedane zijde ‘mee te krijgen’. Hierdoor kan asymmetrie optreden. Maak juist kleine bewegingen en houd het gezicht zo ontspannen en symmetrisch mogelijk.

 

Elke behandeling duurt 30 minuten. In eerste instantie vindt er een onderzoek plaats. Zo kan ook besloten worden of er al met de mimetherapie begonnen kan worden.

Er zullen ongeveer 5 tot 10 behandelingen plaatsvinden.

Belangrijk is dat thuis actief en dagelijks geoefend wordt. De oefeningen worden tijdens de behandeling met u doorgenomen en geoefend zodat u thuis meteen aan de slag kunt.