Home
Logopedie in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprang-Capelle
 

Down Syndroom

Kinderen met Downsyndroom vergen een speciale aanpak van de logopedist.

Er kan vanaf zeer jonge leeftijd zeer zinvol gewerkt worden aan de ontwikkeling.

Als baby worden de kindjes vaak gezien voor adviezen bij het eten en drinken.

Maar ook worden al jong adviezen gegeven over het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling.

Kinderen met Downsyndroom hebben namelijk van nature niet, of in onvoldoende mate, de nieuwsgierigheid naar de wereld om zich heen, en daarmee de drang om zichzelf te stimuleren en te  ontwikkelen. Zij hebben hun omgeving daarom extra hard nodig om verder te komen in hun ontwikkelingsstapjes.

Het gaat dan om het stimuleren van onder meer:

De gevoeligheid van het mondgebied en de mondmotoriek: deze zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het kauw- en slikproces, maar ook als voorwaarde voor het leren spreken.

De auditieve ontwikkeling: Het leren luisteren naar geluiden om zich heen, waaronder uiteraard ook de spraakklanken. Hierbij zijn versjes en liedjes erg belangrijk, omdat die tevens de samenwerking tussen beide hersenhelften stimuleren.

Door het gebruik van eenvoudige gebaren (NmG) kan al vroeg het taalbegrip- en expressie gestimuleerd worden.

Ook Leespraat is een methode die ingezet kan worden. De visuele ontwikkeling bij deze kinderen is relatief sterk, waardoor het zinvol kan zijn om spelenderwijs woordbeelden aan te leren, die het kind gaat herkennen, waardoor de artikulatie en de taalontwikkeling gestimuleerd worden.

Prompt is een techniek die gebruikt wordt voor het ondersteunen van het mondgebied door met de hand te laten voelen hoe een klank gemaakt wordt. Dit is een relatief nieuwe methode waarmee wij erg goede ervaringen hebben. Verder worden klankondersteunende gebaren en letterbeeld ingezet. Per kind wordt gekeken welke manier het best bij hem of haar past.