Logopedie in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprang-Capelle
 

ParkinsonNet

De ziekte van Parkinson is een complexe neurologische aandoening. Drie kenmerken zijn: het beven (tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid. Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, maar ook de spraak kan moeizaam gaan verlopen, evenals het eten en drinken. Gelukkig is in veel gevallen in betrekkelijk korte tijd het spreken goed te behandelen.

Mevr. D., 82 jaar, heeft Parkinson. Zij ondervindt problemen bij het spreken. De spraak klinkt wat vlak en monotoon, en mevrouw heeft moeite met het beheersen van het spreektempo. Het spreken versnelt steeds meer, waardoor de verstaanbaarheid verslechtert.

Ook zijn er problemen bij het eten en drinken. De logopedist onderzoekt mevrouw en stelt, in overleg met haar, een behandelplan op. Gedurende 4 weken komt de logopedist 3 maal per week een half uur om te oefenen. Dit geschiedt volgens de laatste richtlijnen, zoals die na wetenschappelijk onderzoek zijn vastgesteld. Het spreken verbetert na twee weken enigszins en na 4 weken is mevrouw in staat om meestal goed verstaanbaar te spreken.

De therapie is intensief, er wordt thuis ook zelfstandig geoefend, maar de therapieduur is kort, en goed te overzien. Voor mevrouw waren uitleg over en enkele adviezen  m.b.t. het eten en drinken voldoende om haar hiermee om te leren gaan.

ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners, die de specifieke problemen van Parkinsonpatiënten behandelen en begeleiden. Zij vormen samenwerkingsverbanden per regio.

Binnen onze praktijk is Anneke Steenbergen lid van dit ParkinsonNet.